Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Általános Üzleti Feltételek – Rendelési feltételek

Vásárlási szerződés

Honlapunk használatakor Ön – mint felhasználó – elfogadja az alábbi általános üzleti feltételeket. Ajánlattevő a Prim Management Ltd., Tarik Passage 15 Gibraltar Cégjegyzékszám: 16895, a továbbiakban, mint ajánlattevő). A Prim Management Ltd. felel az internetes oldal működtetéséért, rendszeres karbantartásáért, a korrekt internetes kereskedelemért.

Az ügyfél és az ajánlattevő között szerződés jön létre. Az ügyfél az ajánlattevő által üzemeltetett www.herbmed.eu webáruházban megrendeli a felkínált termékeket. Az ajánlattevő a megrendelés elküldése után, az ügyfél által kiválasztott fizetési móddal történt kifizetés ellenében, postai úton, vagy futárcéggel kiszállítja az ügyfél által megrendelt árut. A felkínált termék szállításáról szóló szerződés az ajánlattevőnél tényszerű megfelelés esetén létrejön, anélkül, hogy az ajánlattevő a szerződéses ajánlatot leadó ügyfélnek erről külön nyilatkozna, egyben az ügyfél lemond az esetleges elfogadói nyilatkozatról. Az ajánlattevő az ügyfelet a szerződéskötési ajánlatának elfogadásáról az ügyfél által megadott e-mail címen, vagy legkésőbb a megrendelt áru leszállításának tényével értesíti. A szerződés a megrendelt áruk esetében az áru átvételének és a megrendelt áruk kifizetésének tényével jön létre.

Elállási feltételek

Elállási szándékát kérjük emailben az info@herbmed.eu jelezze felénk mielőtt postázná a terméket.Az ügyfél az áru kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül visszaküldheti (visszapostázási cím: Prim Management Ltd., Tarik Passage 15 Gibraltar.) a szerződés tárgyát képező árut az ajánlattevőnek, amennyiben a következő feltételek teljesülnek: feltétel, hogy az áru ne legyen, sérült, használt vagy megkezdett állapotban, továbbá, hogy a visszáru küldemény postai bérmentesítése rendben legyen. Az elállási határidő áruszállítási szerződéseknél azon a napon kezdődik, amelyen az ügyfélhez az áru megérkezett. A határidő betartásához elegendő az áru megfelelő időben történő visszaküldése egy a vételár visszatérítési igényt kifejező rövid kísérőlevéllel. A visszaküldés kárveszélyét az ügyfél viseli és köteles az elküldés tényét igazolni. Amennyiben az ügyfél a terméket határidőn belül, szabályszerűen visszaküldte, az ajánlattevő a már kifizetett vételárat legkésőbb 30 napon belül visszatéríti.

Ellenérték

Az ügyfél az ajánlattevő által közölt árat (ellenértéket) kizárólag forintban fizetheti meg. A megrendelés időpontjában a weboldalon szereplő árak az irányadóak. Fizetni postai utánvéttel lehet. Visszaküldés esetén az ajánlattevő kizárólag a termék árát téríti vissza. A hibás szállítás ez alól természetesen kivételt képez. A megrendelés időpontjában az internetes ajánlatban szereplő ár tartalmazza az általános forgalmi adót.

A kiegészítő szolgáltatásokat tartalmazó, szállítási díj, csomagküldés, vagy utánvétel névvel illetett díj tartalmazza a csomagolás, a postázás költségeit, az egyéb adminisztrációs költségeket, valamint a forgalmi adót. Ennek pontos összegéről az ügyfél a megrendeléskor értesül. A számlán az áru nettó értéke mellett ezek az adatok is szerepelnek.

Általános feltételek

Az ajánlattevő garantálja, hogy a szerződés tárgyát képező termék a postázás időpontjában rendelkezik a Prim Management Ltd. ajánlatában meghatározott tulajdonságokkal, és nem rendelkezik olyan hiányosságokkal, amelyek az áru értékét vagy a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát csökkentik, vagy kizárják. hiányos szállítás esetén, az ügyfél jelzése alapján az ajánlattevő haladéktalanul utólagos szállítást eszközöl. Egyéb esetben az ajánlattevő jogában áll a hiányos árut kicserélni, vagy helyettesítő szállítást eszközölni. Abban a nem várt esetben, ha ismételten nem kerül sor kielégítő szállításra, az ügyfél jogosult a vételárat csökkenteni, vagy a szerződéstől elállni. Az ügyfél közvetlenül az áru kézhezvételét követően, legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles a szállítás teljeskörűségét, illetve esetleges hiányosságait megvizsgálni, és eltérések esetén a hiányosságokat haladéktalanul bejelenteni.

Az ajánlattevő és az ügyfelek közötti jogviszonyra, továbbá az adott üzleti feltételekre a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv, és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ügyfél minőségi kifogásai esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok, így különösen a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet rendelkezései alkalmazandóak. A távollevők között kötött szerződésekre a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet speciális rendelkezéseit kell alkalmazni.

A szállítás és a fizetés teljesítési helye az ajánlattevő székhelye: Prim Management Ltd., Tarik Passage 15 Gibraltar. Ha jelen szerződés egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek, vagy a későbbiekben érvénytelenné válnak, az nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. A felek erre az esetre kötelesek a hatályon kívüli szabályozás helyett olyan érvényes szabályozásban megállapodni, amely, amennyiben jogilag lehetséges, az érvénytelen szabályozás gazdasági célját figyelembe véve, a felek jelen szerződésben kinyilatkoztatott érdekeinek a leginkább megfelel. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szerződés a felek által előre nem látott joghézagot tartalmaz.

A változtatás joga

Az üzleti feltételeket a www.herbmed.eu weboldal üzemeltetője előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor megváltoztathatja. Természetesen a folyamatban lévő ügyleteket az esetleges változások nem érintik. Az itt leírtak nem ismerete nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját.

A felelősség kizárása

A www.herbmed.eu webáruház tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A Prim Management Ltd.  nem felel a honlapon hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért. A felsorolt ismertetők, cikkek, válaszok olvasásakor mindig tartsa szem előtt, hogy ezek kizárólag informális célokat szolgálnak, és nem tekinthetőek hivatalos tanácsadásnak vagy ajánlásnak.

Oldalaink harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaznak. Amennyiben az üzemeltető tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sértik, a linket haladéktalanul eltávolítja www.herbmed.eu oldalról. A Prim Management Ltd.,. az általa használt linkek illetve az azokon keresztül lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A weboldalakon megjelenő más oldalakra mutató linkekért, az azok által elérhető oldalak tartalmáért az üzemeltető sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal. Az üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatból, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarból, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, és az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

Köszönettel vesszük, ha olvasóink észrevételeikkel vagy javaslataikkal hozzájárulnak oldalunk minőségének, információs tartalmának emeléséhez, tartalmi, szakmai, vagy tudományos helyességével kapcsolatban.

Kérjük, abban az esetben, ha bármilyen észrevétele van, küldje el az info@herbmed.eu e-mail címre.