Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELEM, COOKIE-K

A www.herbmed.eu webáruház tulajdonosa, a Prim Management Ltd. megfelelve az Európai Uniós szabályozásnak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet) által megfogalmazott elvárásoknak, valamint a hatályos Magyar jogszabályoknak, különösen a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az érintettek jogainak teljeskörű figyelembevételével biztosítja az általa kezelt személyes adatok védelmét.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A www.herbmed.eu oldal megtekintéséhez általában nem szükséges személyes adatok megadása, egyes szolgáltatások igénybevételéhez, pl. a vásárláshoz azonban szükségesek lehetnek olyan információk is, amelyek személyiségi jogokat érintenek. Célja leggyakrabban a felhasználók egyértelmű azonosítása. A személyes információk megadásakor a Felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a kért szolgáltatás teljesítése érdekében azonosításukra felhasználjuk. A Prim Management Ltd. a birtokába került személyes adatokat elkülönítve és titkosítva tárolja, csak és kizárólag a látogató által azok megadásakor ismert célra használja (például megrendelés teljesítése), más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a webáruház alvállalkozójaként működik (pl. Posta, futárszolgálat).  A Prim Management Ltd. kijelenti, hogy semmilyen módon nem él vissza a birtokába került adatokkal, azokat nem használja fel kéretlenül még ajánlattételi célokból sem. Csak olyan és annyi személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és alkalmas ezen cél elérésére. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK, HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ADATOKAT

Amennyiben webáruházunkat használja, különösen ha megrendelést ad le részünkre, vagy más módon például e-mail-ben, postai úton, telefonon lép kapcsolatba velünk, megőrizhetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk a személyes adatai közül a nevét és a lakcímét, elérhetőségeit különösen vonalas vagy mobil telefonszámát, e-mail címét, valamint a lebonyolított vásárlások adatait.

Az adatok gyűjtésének jogcíme: a megrendeléssel létrejött szerződés teljesítése, illetve a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése a vásárló részére kiállított számla adattartalmára vonatkozóan. Az adatok törlésének határideje: a vásárlástól számított tíz év. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

A törzsvásárlói listára, hírlevélre történő feliratkozáskor rögzítésre kerül a feliratkozó neve, e-mail címe, a feliratkozás dátuma és időpontja.Az adatkezelés célja: esetlegesen gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A személyes adatok törlését vagy módosítását elérhetőségeink valamelyikén kérheti.

 

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Prim Management Ltd

Székhely: Tarik Passage 15 Gibraltar

Képviselő: William Wright

Cégjegyzékszám: 16895

e-mail:  info@herbmed.eu

Telefonszám: 00 44 7 234587233

ADATFELDOLGOZÓK:

IT szolgáltató:

A honlap fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót veszünk igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás)  biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Szolgáltató neve: Herold Mediatel Ltd

Székhelye: 17/21 John Mackintosh Square Gibraltar

Cégjegyzékszáma: 89448

email: info@gibyellow.gi

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók a vállalkozástól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

Ezen szolgáltatók:

FedEx Express
Attn: Legal Department
Taurusavenue 111
2132 LS Hoofddorp
The Netherlands
E: dataprivacy@fedex.com

Sütik (Cookie-k) használata

Felhívjuk figyelmét, hogy mint szinte minden webáruház, a www.herbmmed.eu is sütiket használ az optimális működés érdekében. Oldalunk használatával Ön hozzájárul a sütik használatához is.

A süti rövid szövegfájl, amely a felhasználó számítógépére, illetve mobil eszközére kerül a webhely látogatásakor. A sütik széles körben használt eszközök, amelyeknek célja a webhelyek működésének lehetővé tétele, illetve azok hatékonyságának növelése, valamint az, hogy információt közvetítsen a webhely tulajdonosai számára. A www.herbmed.eu oldal a Google Inc. („Google”) által nyújtott webhelyelemző szolgáltatás, a Google Analytics segítségével elemzi a webhely használatát. Ehhez a Google Analytics „sütiket”, vagyis az Ön számítógépére települő szövegfájlokat alkalmaz.

A sütik információkat hoznak létre arról, hogy Ön hogyan használja webhelyünket. Ezeket az információkat – a szokványos internetes naplóadatokat és a felhasználói viselkedésre vonatkozó, nevet nem tartalmazó információkat a Google megkapja és anonimizálva tárolja, és nem használja fel személyes azonosításra.

A Google átadhatja a Google Analytics által gyűjtött információkat harmadik feleknek, ha erre törvényi előírás kötelezi, vagy ha az információkat a Google megbízásából harmadik fél dolgozza fel.

A Google Analytics működését letiltó böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével a Google Analytics sütik használata letiltható. A bővítmény jelzi a Google Analytics JavaScript (ga.js) alkalmazás számára, hogy a webhely használatára vonatkozó információkat ne továbbítsa a Google Analytics részére.

A legtöbb böngészőben lehetőség van:

 • az adott számítógépen vagy eszközön lévő sütik megtekintésére
 • egyesével való törlésére
 • a harmadik felektől származó sütik letiltására
 • megadott webhelytől származó sütik letiltására
 • minden süti számítógépen való tárolásának letiltására
 • a sütik automatikus törlésére a böngésző bezárásakor

Sütik törlése esetén az adott webhelyre vonatkozó felhasználói beállítások is elvesznek. Továbbá, ha a sütik teljes körű letiltása mellett dönt, sok webhely (többek között a www.herbmed.eu nem fog megfelelően működni.

Alkalmazott cookie-k:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a honlap a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a látogató az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
 • Biztonsági cookie.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezni meg és hajtja végre, hogy az az Info. tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az felhasználók magánszférájának védelmét.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info. tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel megvédi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

 1. Tájékoztatáshoz való jog

A felhasználó, azaz a vásárló az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 1. Az adatok helyesbítéséhez való jog

A felhasználó az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

 1. Az adatok törléséhez való jog

A felhasználónak lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

 1. Az adatok zárolásához való jog

A felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta

 1. A tiltakozás joga

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;  (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – a felhasználó hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a felhasználót írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek – Hová fordulhat panaszával?

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogai érvényesítése céljából, illetve azzal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele merül fel, lépjen kapcsolatba velünk elérhetőségeink bármelyikén (Prim Management Ltd., Tarik Passage 15 Gibraltar tel: 00 44 7 234587233, email: info@herbmed.eu)

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu/bejelentkezes.html